Buurt- en carnavalsvereniging

Kaarschot

Privacy beleid

Algemeen

kaarschot verleent u hierbij toegang tot kaarschot.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door kaarschot en derden zijn aangeleverd. Kaarschot behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van kaarschot.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij kaarschot. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van kaarschot, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Portretrecht

Tijdens activiteiten van kaarschot worden vaak foto’s genomen. Enkele van deze foto’s worden gepubliceerd op de website, of gebruikt voor andere doeleinden. Als u bezwaar heeft tegen het publiceren van een foto van u op de website, kun u dit kenbaar maken via de mail. Zonder bericht gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het publiceren.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Buurt- en carnavalsvereniging Kaarschot | Sinds 1962 | Alle rechten voorbehouden | Privacy beleid