Home
Inloggen

Voor buurtgenoten

Kaarschot

Onstaan cv Kaarschot

Na enkele oproepen in de plaatselijke krant, om een carnavalsoptocht te organiseren in Rijsbergen, was bij mij de interesse ontstaan om aan deze nieuwe uitdaging in Rijsbergen deel te nemen.

Ik had in de begin jaren 60 wekelijks contact met een van de oprichters, namelijk Nico Utens van de carnavalsvereniging, ditcontact ontstond door het wekelijks doorgeven van de voetbaluitslagen van RODA. Nico probeerde al zijn kennissen en relaties warm te krijgen om het carnavalsgebeuren van de grond te krijgen. Na een gesrpek bij Nico Utens aan huis, zou ik proberen een wagen te maken met vrienden en kennissen uit het buurtschap Kaarschot.

Nu kwam het onderwerp pas echt aan de orde, want alles was nieuw voor ons, we hadden in 1962 nog helemaal geen ervaring.

Nu speelde in 1962 in de politiek de kwestie Nieuw Guinea een belangrijke rol. Nico stelde dit onderwerp naar voren te brengen en uit te breiden op een Carnavalswagen. voor zover hij na kon gaan was buurtschap Kaarschot de enige in Rijsbergen, die dit onderwerp wilde gebruiken om een carnavalswagen te bouwen.

Nu wist ik dat Ad van Alphen in Nieuw Guinea had gediend, en ik hem hem voorgesteld om met zijn ervaring een schets te makenhoe de carnavalswagen er uit zou moeten zien. Hierbij hebben we de hulp gevraagd van Jac Rombouts van Breedschot (de oude wethouder), daar deze man meer ervaring had dan om ons een tekening te maken.

Met Jac Rombouts' tekening zijn wij aan de slag gegaan met de bouw van een wagen. Pas 1 week voor de carnavalsoptocht. Na een paar avoondjes getimmerd en geschilderd te hebben, was hij kant en klaar. Tenminste dat dachten wij. Het ging, zoals wij dat zeggen, op zijn Jan boeren fluitjes. Niemand van ons had ervaring en het was dan ook wel te merken toen we zondagochtend de wagen uit de schuur haalden bij Louis de Koning. We waren nog maar een paar meter op straat en de eerste stukken vielen al van de wagen, maar met wat draad en touw was dat weer snel verholpen.

Onder elkaar hadden we afgesproken datals we niet laatst waren we met zijn allen zouden feesten. En dat hebben we gedaan, al hoewel ik de uitslag niet meer weet.

Er hebben heel wat mensen meegeholpen aan de Carnavalswagen, maar na 25 jaarkan ik me deze namen nog herinneren: Kees de Koning, Ad van Alphen, Kees Damen, Jos Goos, Rien Bastiaansen. Kees van Alphen kwam regelmatig aanwijzingen geven. Op de Carnavalswagen zaten o.a.: Tinny de Hoon en Corry Braspenning. Er hebben ongetwijfeld meer mesen meegeholpen, maar deze namen zijn mij na 25 jaar ontschoten. De mensen van het eerste uur waren allen lid van de voetbalclub RODA. Zodoende was er Jan Smout ook zeker bij. We hadden nooit gedacht toen wij als vrienden en kennissen voor de gein waren begonnen, dat dit in Kaarschot zou uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend vriendenfeest voor alle inwoners van Kaarschot.

Ik wens het bestuur en de buurtvereniging van het vieren van het 25-jarig jubileum nog een lang bestaan toe. Tevens spreek ik de hoop uit dat zij allen gezamenlijk verder willen werken aan iets dat 25 jaar geleden zo maar spontaan ontstaan is.
Nieuws


Agenda
22 oktober - Kaarschot 60 jaar